Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri

Aydınlatma ve yönlendirme armatürleri, genellikle acil tahliye durumlarında gerekli aydınlatmayı sağlayan cihazlardan oluşur.

Acil durum aydınlatması, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gerekliliklerine göre zorunlu hale gelmiştir. Bu aydınlatma sistemleri, acil çıkış yollarını ve toplanma alanlarını aydınlatmak ve yönlendirmek için kullanılır.

Acil durum aydınlatması, herhangi bir acil durumda otomatik olarak devreye girmelidir. Ayrıca, acil çıkış işaretleri, uygun standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu işaretler, kaçış yollarını belirlemek ve acil çıkışları göstermek için kullanılır.

Bu gereksinimler, hastaneler, oteller, yüksek binalar, zemin seviyesinin altındaki alanlar, penceresiz binalar ve diğer belirli alanlar için geçerlidir. Acil durum aydınlatması, normal aydınlatma kesildiğinde en az 60 dakika boyunca çalışmalıdır. Yönlendirme işaretleri, kullanıcı yüküne bağlı olarak farklı boyutlarda ve sembollerle tasarlanmalıdır.

Yönlendirme işaretleri, herhangi bir noktadan görülebilmelidir ve görülebilirlik uzaklığı belirli standartlara göre ayarlanmalıdır.